เห็ดหลินจือ

posted on 07 May 2012 08:24 by sirinpharmacy in Supplements

 

ในปัจจุบันหลายๆคนเริ่มใส่ใจและหันมาดูแลสุขภาพตัวเองและคนในครอบครัวมากขึ้น โดยเฉพาะการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมซึ่งมีหลากหลายให้เลือกสรร “เห็ดหลินจือ” ก็เป็นอีกทางเลือกที่ใครหลายๆคนสนใจด้วยสรรพคุณที่มากมาย อีกทั้งยังมีงานทดลองที่บอกถึงสรรพคุณต่างๆนานาของเห็ดหลินจือวันนี้จึงมีข้อมูลเกี่ยวกับ เห็ดหลินจือ มาให้ทุกๆท่านได้ใช้พิจารณาในการเลือกสรรค่ะ

ข้อมูลทั่วๆไป 

ตระกูล : Polyporaceae 

ชื่อสามัญ : เห็ดกลินจือ เห็ดหมื่นปี เห็ดเล่งจือ เห็ดขอนไม้ เห็ดจวักงู ฯลฯ ในภาษาญี่ปุ่นรียกว่า Reishi ในภาษาจีนเรียกว่า Ling zhi 

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Ganoderma lucidum (Fr.) Karst. 

ชื่อท้องถิ่น : Lacquered mushroom, Holy  mushroom 

ลักษณะทั่วไป : เห็ดหลินจือจัดเป็นราขนาดใหญ่ชนิดหนึ่งที่มีรูปร่างคล้ายไต สีแดงอมน้ำตาล หรือสีม่วงแก่ มีลาย วงแหวน มีความมันวาว มีลักษณะแข็งเหมือนเนื้อไม้ ปลายรอบนอกสุดของหมวกเห็ดบางและม้วนเข้าด้านในเล็กน้อย ผิวในของหมวกเห็ดมีสีขาวหรือสีน้ำตาลก้านดอกเห็ดมีสีน้ำตาลแดง มีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 4 เซนติเมตร (กรมการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข)

สารสำคัญที่มีฤทธิ์ทางยา

1. กลุ่มสารไตรเทอร์ปินนอยด์ชนิดขม (Bittertriterpenoids) เป็นสารสำคัญทางยาที่มีความแตกต่างกันกว่า 100 ชนิด ใช้รักษาโรคภูมิแพ้ โรคความดันโลหิตสูง โรคไขมันในเส้นเลือดสูง ปกป้องตับ ยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งในตับ และช่วยต่อต้านสารที่มีพิษต่อตับ สารที่มีส่วนสำคัญในการรักษาโรคคือ กรดกาโนเดอริค (Ganoderic acid A, B, C1, C2, D-K, R-Z) และกรดลูซิเดนิค (Lucidenicacid) ปัจจุบันมีการจดสิทธิบัตรสารไตรเทอร์ปินนอยด์แฟรกชันของเห็ดหลินจือ โดยมีข้อบ่งชี้ใช้เป็นยาลดความดันโลหิต และยังมีการจดสิทธิบัตรสารกาโนโดสเตอโรน (Ganodosterone) เป็นยาเม็ด 5 mg โดยมีข้อบ่งชี้ใช้กระตุ้นการทำงานของตับ (Liverfunction stimulant)

2. เออร์โกสเตอรอล (Ergosterol) ช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของกระดูก และฟัน ใช้ป้องกันโรคกระดูก และรักษาในผู้ป่วยโรคกระดูก โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในวัยทอง

3. กลุ่มสารนิวคลีโอไทด์ (Nucleotides) มีสรรพคุณรักษาโรคหัวใจ ป้องกันการอุดตันในเส้นเลือดจากลิ่มเลือด สารที่มีส่วนสำคัญต่อผลการรักษา คือสารอะดีโนไซน์ (Adenosine) กัวโนไซน์ (Gaunosine)และอัลคาลอยด์ (Alkaloids)

4. สารประกอบเยอร์มาเนียม (Germanium,Gc contents) เป็นสารที่มีสรรพคุณส่งเสริมระบบการทำงานของร่างกายให้แข็งแรง กำจัดพิษและสิ่งแปลกปลอมต่าง ๆ มีการศึกษาใช้ร่วมกับยาแผนปัจจุบันเพื่อกำจัดพิษ และลดอาการไม่พึงประสงค์จากยารักษามะเร็งได้

5. กลุ่มสารโพลิแซ็กคาไรด์ (Polysaccharides) สรรพคุณ มีฤทธิ์ต้านมะเร็ง ช่วยเพิ่มแรงบีบตัวของกล้ามเนื้อหัวใจ เพิ่มภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกาย ช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือด ต่อต้านสารแพ้ ต่อต้านเชื้อไวรัส เริม งูสวัด และเชื้อ HIV ลดภาวะแทรกซ้อนจากการใช้เคมีบำบัดและรังสีบำบัดในผู้ป่วยโรคมะเร็งสำหรับสารที่มีสรรพคุณทางยา คือ กาโนเดอแรนส์

(Ganoderans A, B, C) และสารเบต้าดีกลูแคน(กันยา หว่านณรงค์.2554.)

นอกจากสรรพคุณที่กล่าวมายังมีงานวิจัยในประเทศไทยที่บ่งบอกถึงสรรพคุณของเห็ดหลินจือ เช่น

วิจัยพบ 'เห็ดหลินจือ' ฆ่าเซลล์มะเร็ง

จากการนำสารสกัดจากเห็ด และสปอร์เห็ดหลินจือในหลอดทดลอง พบว่า มีฤทธิ์ฆ่าเซลล์มะเร็งเต้านมได้ และมีการศึกษาเพิ่มเติมในผู้ป่วยมะเร็งรังไข่ และมะเร็งทั่วไป กลุ่มละ 60 คน พบว่าแนวโน้มได้ผลดี สามารถยับยั้งการลุกลามของเซลล์มะเร็งและทำให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยดีขึ้น (ไทยรัฐออนไลน์ .2555)

พบสรรพคุณ “เห็ดหลินจือ” ช่วยต่อชีวิตผู้ป่วยโรคไต

จากการศึกษาวิจัยโดยให้เห็ดหลินจือในรูปของแคปซูลแก่ผู้ป่วยโรคไตร่วมกับยาแผนปัจจุบันคือยาขยายหลอดเลือด ผลการศึกษาพบว่าสารที่เสริมการอักเสบมีภาวะลดน้อยลง สารต้านการอักเสบมีภาวะที่สูงขึ้น และทำให้การตายของเซลล์บุผิวหลอดเลือดลดลง มีเลือดไปเลี้ยงไตเพิ่มขึ้น อัตราการกรองของเสียเพิ่มมากขึ้น ระดับของโปรตีนหรือไข่ขาวที่รั่วออกมาในปัสสาวะก็ลดลง ช่วยฟื้นฟูสมรรถนะการทำงานของไตได้ดียิ่งขึ้น ยืดอายุการเข้าสู่ภาวะไตวายได้(รศ.พญ.ดร.นริสา ฟูตระกูล)

ในการบริโภคอาจแปรรูปให้อยู่ในรูปของน้ำดื่มเพื่อใช้ดื่มแทนน้ำได้ทั้งวัน ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละบุคคล  

ส่วนผสม และวิธีการทำน้ำเห็ดหลินจือ มีดังนี้

ส่วนผสม


- เห็ดหลินจือแห้ง 6 กรัม ( ประมาณ 10 ชิ้น )
- น้ำสะอาดอย่างน้อย 2 ลิตร 

วิธีทำ


1.นำเห็ดหลินจือแห้ง และน้ำสะอาดใส่ลงในหม้อเคลือบหรือหม้อดินยิ่งดี
2.ยกขึ้นตั้งบนเตาไฟ ต้มจนเดือด แล้วหรี่ไฟลงให้น้ำเดือดปุดๆต่อไป ประมาณ 15-20 นาที แล้วจึงยกลง
3.ควรดื่มน้ำสกัดจากเห็ดที่มีอุณหภูมิเท่าอุณหภูมิร่างกาย ให้ดื่มแทนน้ำใด้ทั้งวัน

เอกสารอ้างอิง
  1. Food&bakery.2011.น้ำสมุนไพ,น้ำเห็ดหลินจือ. (15 September) Available at: http://herbal.muasua.com/AD.html    (Accessed 1 May 2012)
  2. กันยา หว่านณรงค์.2554.เห็ดหลินจือกับฤทธิ์ทางยา.วารสารเพื่อการวิจัยและพัฒนา องค์การเภสัชกรรม.ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม 2554.
  3. กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข.เห็ดหลินจือจากการวิจัยสู่การใช้ประโยชน์.กรุงเทพฯ:พุ่มทองการพิมพ์.2553 : 1-12.
  4. ไทยรัฐออนไลน์ .2555.Available at: http://www.thairath.co.th/content/edu/237545 (11 ก.พ.2555) ทีมข่าวการศึกษาไทย (Accessed 5April 2555)
  5. นริสา ฟูตระกูล.รู้จักกับเห็ดหลินจือสมุนไพรใกล้บ้าน. Available at: http://www.itgateways.com/charoenvej/Herb/linjue2.htm(Accessed 5April 2555)
จัดทำโดย
นักศึกษาเภสัชศาสตร์นิภาภัค คำหาญ
วันที่จัดทำ 7 พฤษภาคม 2555

Comment

Comment:

Tweet