ตั้งแต่ทศวรรษที่ 70 เป็นต้นมา  มีข้อแนะนำจากนักวิชาการหลายคนแนะนำว่าให้ลดการรับประทานอาหารประเภทโคเลสเตอรอล เพราะเชื่อว่าจะนำไปสู่ความเสี่ยงต่อหลอดเลือดหัวใจมากขึ้น และมีการพูดถึงการจำกัดการรับประทานไข่ เพราะไข่แดงมีสารคอเลสเตอรอลสูง และจากการเผยแพร่ความเข้าใจดังกล่าวผ่านสื่อต่างๆ มาอย่างต่อเนื่องตลอด 30 ปีที่ผ่านมา มีผลทำให้เกิดการลดการบริโภคไข่ลง ทั้งที่ในความเป็นจริงไข่ไก่มีสารอาหารที่มีประโยชน์มากมาย1 คนส่วนใหญ่ยังคงสงสัยว่าการรับประทานไข่ดีต่อสุขภาพจริงหรือไม่ และการกินไข่ทุกวันจะดีหรือร้ายต่อร่างกายกันแน่ วันนี้เรามีคำตอบมาฝาก

คุณค่าทางโภชนาการที่ได้รับจากการรับประทานไข่ 1 ใบ2

ภายในไข่ขาว : มีโปรตีนสูง และเป็นโปรตีนที่มีคุณภาพสูง คือ มี กรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย(Essentil aminoacid) ได้แก่

ไลซีน (lysine) 0.45 g                         ลิวซีน (leucine)  0.54 g              ไอโซลิวซีน (isoleucine) 0.34 g 

เมทไทโอนีน (methionine) 0.20 g     ทรีโอนีน (threonine) 0.30 g       วาลีน (valine) 0.38 g

ทริปโตแฟน  (tryptophan) 0.08 g      ฟีนิลอะลานีน (phenylalanine) 0.33 g

ในเด็กมีเพิ่มอีก 2 ตัวคือ                          ฮีสติดีน (histidine)0.15 g    กับ   อาร์จินีน (arginine) 0.38 g

ในไข่แดง : มีโปรตีน, กรดไขมันไม่อิ่มตัว(omega-3, omega-6)  วิตามินและแร่ธาตุต่างๆที่มีประโยชน์รวมถึงโคเลสเตอรอล (213 Kcal) ด้วย   (ดัดแปลงจาก : George,M. 2012 ) 

Nutrient

Amount

DV(%)

World's Healthiest Foods Rating

Choline

112.65 mg

26.5

excellent

selenium

15.40 mcg

22.0

excellent

iodine

27.00 mcg

18.0

excellent

vitamin B2

0.26 mg

15.3

excellent

vitamin B12

0.55 mcg

9.2

excellent

Phosphorus

86.00 mg

8.60

excellent

vitamin B5

0.70 mg

7.0

very good

vitamin D

26.50 IU

6.6

very good

Folate

22.00 mcg

5.50

very good

vitamin A IU

260.00 IU

5.20

very good

iron

0.59 mg

3.28

good

Biotin

8.00 mcg

2.67

good

vitamin E alpha equiv

0.51 mg

2.55

good

calcium

25.00 mg

2.50

good

potassium

63.00 mg

1.80

Good

ภาพแสดง วิตามินและแร่ธาตุต่างๆที่พบในไข่แดง

ที่มา: http://www.whfoods.com/genpage.php?tname=foodspice&dbid=92  #nutritionalprofile

การรับประทานไข่ทุกวันอันตรายหรือปลอดภัย 

ในต่างประเทศ และประเทศไทยมีการศึกษา และทำวิจัยเรื่องการบริโภคไข่กับสุขภาพเป็นจำนวนมาก เพื่อหาข้อสรุปว่า โคเลสเตอรอลที่พบในไข่นั้นมีผลต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจจริงหรือไม่
มหาวิทยาลัยแพทย์ฮาร์วาร์ดมีการวิจัยพบว่า ไม่มีความเชื่อมโยงที่สำคัญระหว่างการบริโภคไข่กับการเกิดโรคหัวใจ (William J. Cromie, 1999 )

”การรับประทานไข่ช่วยลดคอเลสเตอรอล LDL (ไม่ดี) เพิ่มคอเลสเตอรอล HDL (ดี) และลดปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจวาย หรือโรคหลอดเลือดสมองได้”( George,M.2012)

“ การวิจัยในประเทศไทยเองก็ให้ผลเช่นเดียวกันซึ่ง กรภัทร มยุระสาคร (2548) กล่าวว่า “การบริโภคไข่ไม่ได้ทำให้ระดับ LDL-C เข้าไปอุดตันผนังเส้นเลือดสูงขึ้น ยิ่งไปกว่านั้นการรับประทานไข่ในระยะยาว 12 สัปดาห์กลับทำให้ระดับไขมัน HDL-C หรือ คอเรสเตอรอลที่มีประโยชน์ ซึ่งสามารถเข้าไปละลายหรือนำพา LDL-C ให้ออกมาจากผนังเส้นเลือดนั้นสูงขึ้นมาก จากการศึกษาครั้งนี้สรุปได้ว่าการรับประทานไข่ติดต่อกันทุกวันในคนวัยทำงานสุขภาพดีนั้น ไม่มีผลเสียต่อระดับไขมันในเลือด แต่กลับมีผลดีต่อระดับไขมันในเลือดอีกด้วย.”

Weggemans,RM (วารสารทางโภชนาการคลินิกของอเมริกัน : Am J Clin Nutr. 2001;73:885-91)ได้ทำการวิเคราะห์งานวิจัยที่ทำการศึกษาเกี่ยวกับไข่ และโคเลสเตอรอล แนะนำว่าการจำกัดการบริโภคโคเลสเตอรอลโดยการลดการบริโภคไข่ และอาหารที่ให้โคเลสเตอรอลสูงอย่างอื่น จึงยังเป็นข้อแนะนำที่ใช้ได้อยู่   

The British Heart Foundation, the American Heart Association, and the Food Standards Agency no longer  (2009) กล่าวว่า “ไข่ได้รับการยอมรับทางการแพทย์ว่ามีคุณค่าทางโภชนาการที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพสามารถรับประทานได้ทุกวัน ยกเว้นผู้ที่ได้รับคำแนะนำจากแพทย์ และนักโภชนาการแล้วว่าควรจำกัดการรับประทานไข่เพื่อสุขภาพที่ดี เช่น ผู้ที่มีความเสี่ยงต่อภาวะไขมันในเลือดสูง เป็นต้น”
       

จะเห็นได้ว่าการรับประทานไข่เพียง 1 ใบมีกรดอะมิโนจำเป็น กรดไขมันไม่อิ่มตัว วิตามิน และแร่ธาตุมากมายที่มีส่วนช่วยบำรุงร่างกายให้แข็งแรง ไข่จึงเป็นอาหารที่เต็มไปด้วยประโยชน์แถมราคาไม่แพง ดังนั้นในเด็ก และคนทั่วไปที่สุขภาพดี การรับประทานไข่วันละฟองถือว่าไม่มาก แต่ถ้ามีปัญหาเรื่องไขมันในเลือดสูงหรือมีปัญหาเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดหัวใจ หรือจำเป็นต้องควบคุมไขมัน ควรได้รับคำแนะนำจากเภสัชกร และนักโภชนาการ เพื่อจำกัดการบริโภคให้เหมาะสมต่อสุขภาพ

 เอกสารอ้างอิง

  1. กรภัทร มยุระสาคร 2548, ผลวิจัยล้าง"ความเชื่อ 30 ปี" ไข่กินได้ทุกวัน,มติชนรายวัน ฉบับวันที่ 21 เมษายน, Available : http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifcfood/afd400 t.asp?infoid=181. [Accessed 29 April 2012]
  2. George,M.2012. Eggs. Available : http://www.whfoods.com/genpage.php?tname =foodspice&dbid=92  #nutritionalprofile. [Accessed 29 April 2012]
  3. William, J. C 1999, An Egg A Day Is OK, Nutritionists Say.The Harvard College Available:http://news.harvard.edu/gazette/1999/04.22/eggs.html [Accessed 29 April 2012]
  4. Howe, J.C., Williams, J., Holden, J.M., Zeisel, S.H., Mar, M 2004, USDA database for the choline content of common foods. Available: http://www.nal.usda.gov/fnic/foodcomp. [Accessed 29 April 2012]
  5. Hu et al. 1999. A prospective study of egg consumption and risk of cardiovascular disease in men and women. Journal of American Medical Association vol 218. No15. p 1387-1394. Available: http://jama.ama-assn.org/content/281/15/1457.full. [Accessed 29 April 2012]
  6. Sharon, K 2009, Eggs High Cholesterol Levels and Heart Disease. Available: http://sharon-kirby.suite101.com/eggs-high-cholesterol-levels-and-heart-disease-a113427. [Accessed 29 April 2012]

จัดทำโดย

นักศึกษาเภสัชศาสตร์นันทาภรณ์ มินพิมาย

วันที่จัดทำ 7 พฤษภาคม 2555

Comment

Comment:

Tweet